Bảng văn phòng là các loại bảng chuyên dùng trong văn phòng , trường học, bệnh viện, cùng các nơi văn phòng công sở khác như: bảng từ, bảng ghim, bảng kính , bảng flipchat, bảng di động, bảng treo tường với nhiều kích thước khác nhau.

Bảng báo giá bảng từ, bảng ghim, bảng kính, bảng flipchart tại VPP Ba Nhất

Các loại bảng treo tường, bảng chân di động giá bao nhiêu?

STT MẶT HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ  ĐƠN GIÁ CÓ V.A.T 10% GHI CHÚ
1 Bảng Từ Hàn Quốc 0.8m x 0.6m Cái 550000 605000
2 Bảng Từ Hàn Quốc 0.8m x 1.2m Cái 700000 770000
3 Bảng Từ Hàn Quốc 1m x 2m Cái 1300000 1430000
4 Bảng Từ Hàn Quốc 1.2m x 1.5m Cái 1050000 1155000
5 Bảng Từ Hàn Quốc 1.2m x 2m Cái 1500000 1650000
6 Bảng Từ Hàn Quốc 1.2m x 2.4m Cái 1650000 1815000
7 Bảng Từ Hàn Quốc 1.2m x 3m Cái 1950000 2145000
8 Bảng Từ Hàn Quốc 1.2m x 3.6m Cái 2200000 2420000
9 Bảng Từ Hàn Quốc 1.4m x 2.4m Cái 2850000 3135000
10 Bảng Từ di động 0.8m x 1.2m Cái 1050000 1155000
11 Bảng Từ di động 1m x 1.2m Cái 1100000 1210000
12 Bảng Từ di động 1.2m x 1.6m Cái 1695000 1864500
13 Bảng Từ di động 1.2m x 1.8m Cái 1900000 2090000
14 Bảng Từ di động 1.2m x 2.4m Cái 2400000 2640000
15 Bảng Từ di động 1.2m x 1.5m Cái 1600000 1760000
16 Chân sắt bảng từ Cái 555000 610500
17 Bảng Kính 1.2m x 1.8m Cái 2600000 2860000
18 Bảng Kính 1.2m x 2m Cái 2850000 3135000
19 Bảng Kính Từ 1m x 1.4m Cái 1850000 2035000
20 Bảng Kính Từ 1.2m x 1.6m Cái 2350000 2585000
21 Bảng Kính Từ 1.2m x 2.4m Cái 4000000 4400000
22 Nam châm chuyên dùng bảng kính từ Cái 25000 27500
23 Bảng Ghim Lie 0.6m x 0.9m Cái 350000 385000
24 Bảng Ghim Lie 0.9m x 1.2m Cái 470000 517000
25 Bảng Ghim 1.2m x 1.6m Cái 1050000 1155000
26 Bảng Ghim 0.7m x 1.4m Cái 950000 1045000
27 Bảng Ghim 0.8m x 1.2m Cái 800000 880000
28 Bảng Ghim 0.6m x 0.8m Cái 500000 550000
29 Bảng Flipchart 1.1m x 0.7m Cái 1900000 2090000
30 Bảng Flipchart 0.9m x 1.2m Cái 1800000 1980000
31 Bảng Flipchart 0.6m x 1m Cái 1350000 1485000
32 Bảng Flipchart Glass model Cái 1600000 1760000
33 Bảng Flipchart Circle C 0.7m x 1m Cái 1800000 1980000