Theo thông lệ hằng năm, Công ty văn phòng phẩm Ba Nhất sẽ tổ chức du lịch toàn cùng toàn thể nhân viê nhằm xây dựng và củng cố tình đoàn kết giữa anh em nhân viên. Đồng thời tạo điều kiện để anh em có điều kiện nghỉ ngơi và thư giãn cần thiết, để khi quay trở lại làm việc có môt tinh thần thoải mái hơn, hiệu quả hơn, cũng như mang đến nhiều dịch vụ tốt hơn cho quý khách

văn phòng phẩm ba nhất

Kính gửi quý khách,

Theo thông lệ hằng năm, Công ty văn phòng phẩm Ba Nhất sẽ tổ chức du lịch toàn cùng toàn thể nhân viê nhằm xây dựng và củng cố tình đoàn kết giữa anh em nhân viên. Đồng thời tạo điều kiện để anh em có điều kiện nghỉ ngơi và thư giãn cần thiết, để khi quay trở lại làm việc có môt tinh thần thoải mái hơn, hiệu quả hơn, cũng như mang đến nhiều dịch vụ tốt hơn cho quý khách.

Kính mong quý khách thông cảm và hỗ trợ tập thể Ba Nhất bằng cách sắp xếp kế hoạch đặt hàng trước hoặc sau lịch nghỉ bên dưới:

  • Lịch nghỉ: Sáng thứ 7 (31/03/2018) và hết thứ 2 (02/04/2018)
  • Làm việc trở lại: Thứ 3 (03/04/2018)

Xin cảm ơn quý khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.